Kauja pie Imeras bija viena no Livonijas krusta karu kaujām 1210. gadā starp Cēsīs un Tālavas zemēs iebrukušajiem ugauņiem un krusta karotājiem, kuru sastāvā bija daudz līvu, vendu un latgaļu karavīru. Kauja notika pie nelielās Imeras upes, ko lokalizē kā Jumaras upi (Kocēnu pagasts) pie Valmieras. Igauņi pilnīgi sakāva sabiedroto karaspēku. Indriķa hronikā rakstīts: "sagūstīja ap simt no tiem un dažus nogalināja, bet citus aizveda atpakaļ pie Imeras un tos nobendēja ar drausmīgām mocībām. Tādu bija četrpadsmit..."

Kauja pie Imeras
Daļa no Livonijas krusta kariem

Imeras kaujas lokalizācija (igauniski)
Datums1210. gada vasara
Vieta
Imeras zeme
Iznākums Ugauņi sakāva krustnešus.
Karotāji
Ugaunijas karavīri Zobenbrāļu ordenis ar vendu karavīriem,
Tālavas letu karavīri,
Turaidas līvu karavīri
Komandieri un līderi
Ugaunijas vecākie Kaupo no Turaidas,
Jērihovas Rūdolfs
Spēks
ap 20 ordeņa bruņinieku, daudz līvu, letu un vendu
Zaudējumi
daži ordeņa brāļi, vairāk kā 100 līvu, vendu un latgaļu karavīru, ieskaitot Kaupo dēlu Bertoldu un svaini Vane