Kategorija:Kaujas ar Zobenbrāļu ordeņa piedalīšanos

Šajā kategorijā ir iekļautas kaujas, kurās viena no iesaistītajām pusēm bija Zobenbrāļu ordenis (1202-1237).

Par kaujām, kurās bija iesaistīts Livonijas ordenis (1237–1561) skatīt: Kategorija:Kaujas ar Livonijas ordeņa piedalīšanos.