Hloroforms

ķīmisks savienojums

Hloroforms (trihlormetāns, CHCl3) ir slikti degošs šķīdinātājs. Tas ir smags, bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums ar raksturīgu smaržu.

Hloroforms

Hloroforma struktūrformula un molekulas modelis
Ķīmiskā formula CHCl3
Molmasa 119,4 g/mol
Blīvums 1480 kg/m3
Kušanas temperatūra -64 °C
Viršanas temperatūra 62 °C
The Discovery of Chloroform. Žestu valoda, 1913.

Hloroformu var iegūt, pārdestilējot metāna hlorēšanas produktus (sk. metilēnhlorīda iegūšana).

Gaisā, gaismas iedarbībā, hloroforms oksidējas par fosgēnu.

CHCl3 + O → [CCl3OH] → COCl2 + HCl

Lai atbrīvotu hloroformu no fosgēna, hloroformam liek klāt etanolu, kurš reaģē ar fosgēnu, veidojot nekaitīgu ogļskābes esteri.

Hloroforms agrāk ir ticis lietots kā vispārējās anestēzijas līdzeklis, taču mūsdienās to vairs neizmanto toksiskuma dēļ (toksiskumu lielā mērā nosaka fosgēna zīmes hloroformā). Hloroformu, kur ūdeņradis ir aizvietots ar deitēriju (ūdeņraža smago izotopu), kā arī citas deiterētas vielas lieto kodolu magnētiskās rezonanses spektrometrijā kā šķīdinātāju.