Halogenēšana

(Pāradresēts no Hlorēšana)

Halogenēšana ir process, kurā organisko vielu molekulās ievada halogēnu atomus. Biežāk lieto hloru, jo tas ir lētākais un ķīmiski pietiekami aktīvs. Halogenējot ogļūdeņražus, veidojas halogēnogļūdeņraži. Šis process notiek pēc vairākiem mehānismiem:

  • Alkānu halogenēšana notiek pēc radikāļu mehānisma, šo procesu paātrina ultravioletais starojums, process nav selektīvs un te veidojas visu iespējamo halogenēšanas produktu maisījums. Šādā veidā var iegūt halogēnmetānus (dihlormetāns, hloroforms, tetrahlorogleklis) un halogēnetānus (dihloretāns).
  • Arēnu halogenēšana notiek pēc elektrofilās aizvietošanas mehānisma. Šim procesam par katalizatoru lieto Lūisa skābes. Šis process ir relatīvi selektīvs un te galvenokārt veidojas monoaizvietoti halogēnsavienojumi (lai arī selektivitāte nav 100%). Šādā veidā iegūst halogēnbenzolus (hlorbenzols, brombenzols).