Metilēnhlorīds

ķīmisks savienojums

Metilēnhlorīds (dihlormetāns, CH2Cl2) ir vienkāršākais geminālais (tāds, kurā divi aizvietotāji ir pie viena oglekļa atoma) hlorētais ogļūdeņradis. Normālos apstākļos metilēnhlorīds ir bezkrāsains, gaistošs šķidrums ar saldenu smaržu.

Metilēnhlorīds

Metilēnhlorīda struktūrformula un molekulas modelis
Ķīmiskā formula CH2Cl2
Molmasa 84,93 g/mol
Blīvums 1325,5 kg/m3
Kušanas temperatūra -96,7 °C
Viršanas temperatūra 39,8 °C

Rūpnieciski metilēnhlorīdu iegūst, hlormetānam vai metānam reaģējot ar hloru 400—500 °C temperatūrā. Šajā reakcijā rodas arī hloroforms un tetrahlorogleklis, kurus atdala destilējot.

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2CH2Cl2 + HCl
CH2Cl2 + Cl2CHCl3 + HCl
CHCl3 + Cl2CCl4 + HCl

Karsējot ar ūdeni vai vājiem sārmiem, metilēnhlorīds hidrolizējas par formaldehīdu un sālsskābi.

CH2Cl2 + H2 → HCHO + 2HCl

Metilēnhlorīdu plaši lieto kā šķīdinātāju, jo tas ir relatīvi maztoksisks salīdzinājumā ar citiem hlorētajiem ogļūdeņražiem.