Grieķu alfabēts

Grieķu alfabēts (grieķu: ελληνικό αλφάβητο) ir alfabēts, kas sastāv no 24 burtiem un tiek lietots grieķu valodas pierakstīšanai kopš 8. gadsimta p.m.ē.[1] Tas radies uz feniķiešu alfabēta pamata, taču, atšķirībā no feniķiešu alfabēta, grieķu alfabētā ar burtiem tika apzīmēti ne tikai līdzskaņi, bet arī patskaņi. Grieķu alfabēta burti tika lietoti arī skaitļu apzīmēšanai. Mūsdienās grieķu alfabēta burti tiek plaši izmantoti dažādu fizikālu lielumu apzīmēšanai zinātnē. No grieķu alfabēta izveidojušies latīņu alfabēts, kirilica,[2] koptu un citi alfabēti.

Griechisches Alphabet.svg
Grieķu alfabēts
Α α [a vai ā] alfa Β β [b] bēta
Γ γ [g] gamma Δ δ [d] delta
Ε ε [e] epsilons Ζ ζ [z] zēta
Η η [ē] ēta Θ θ [th] tēta
Ι ι [i vai ī] jota Κ κ [k] kapa
Λ λ [l] lambda Μ μ [m]
Ν ν [n] Ξ ξ [ks] ksī
Ο ο [o] omikrons Π π [p]
Ρ ρ [r] ro Σ σ ς [s] sigma
Τ τ [t] tau Υ υ [ū] ipsilons
Φ φ [f] Χ χ [h]
Ψ ψ [ps] psī Ω ω [ō] omega
Skaitliskie burti
Ϛ ϛ [st] stigma Ϟ ϟ [q] kopa
Ϡ ϡ [s:] sampi
Arhaiskie burti
Ϝ ϝ [w] digamma Ͱ ͱ [h] hēta
Ϻ ϻ [s] sans Ϸ ϸ [ʃ] šo

BurtiLabot

Burts Nosaukums Izruna Atbilstošais
burts feniķiešu
alfabētā
Transliterācija Kā skaitļa
nozīme
sengrieķu bizantiešu jaungrieķu latviski sengrieķu jaungrieķu sengrieķu jaungrieķu
Α α ἄλφα άλφα alfa [a] [aː] [a]   alefs a 1
Β β βῆτα βήτα bēta [b] [v]   bets b bh, b, v 2
Γ γ γάμμα γάμμα
γάμα
gamma [g]/[n] [ɣ], [ʝ]   gimels g gh, g 3
Δ δ δέλτα δέλτα delta [d] [ð]   dalets d dh, d 4
Ε ε εἶ ἒ ψιλόν έψιλον epsilons [e]   he e 5
Ζ ζ ζῆτα ζήτα zēta [dz], vēlāk [zː] [z]   zains z 7
Η η ἦτα ήτα ēta [ɛː] [i]   hets e, ē i 8
Θ θ θῆτα θήτα tēta [tʰ] [θ]   tets th 9
Ι ι ἰῶτα ιώτα
γιώτα
jota [i] [iː] [i], [j]   iods i 10
Κ κ κάππα κάππα
κάπα
kapa [k] [k], [c]   kafs c k 20
Λ λ λάβδα λάμβδα λάμδα
λάμβδα
lambda [l]   lameds l 30
Μ μ μῦ μι
μυ
[m]   mems m 40
Ν ν νῦ νι
νυ
[n]   nuns n 50
Ξ ξ ξεῖ ξῖ ξι ksī [ks]   sameks x x, ks 60
Ο ο οὖ ὂ μικρόν όμικρον omikrons [o]   ains o 70
Π π πεῖ πῖ πι [p]   pe p 80
Ρ ρ ῥῶ ρω ro [r], [r̥] [r]   rešs r, rh r 100
Σ σ ς σῖγμα σίγμα sigma [s]   sins s 200
Τ τ ταῦ ταυ tau [t]   tavs t 300
Υ υ ὖ ψιλόν ύψιλον ipsilons [y], [yː]
(agrāk [u], [uː])
[i]   vavs u, y y, v, f 400
Φ φ φεῖ φῖ φι [pʰ] [f] izcelsme
nav
skaidra
ph ph, f 500
Χ χ χεῖ χῖ χι [kʰ] [x], [ç] ch ch, kh 600
Ψ ψ ψεῖ ψῖ ψι psī [ps] ps 700
Ω ω ὦ μέγα ωμέγα omega [ɔː] [o]   ains o, ō o 800


Burts Atbilstošais
burts feniķiešu
alfabētā
Nosaukums Transliterācija Izruna Kā skaitļa
nozīme
latviski sengrieķu jaungrieķu
  ( )   vavs digamma ϝαῦ δίγαμμα w [w] 6
  stigma - στῖγμα st [st] 6
    hets hēta ἧτα ήτα h [h] -
    tsade sans ϻάν σάν s [s] -
  ( )   kofs kopa ϙόππα κόππα q [q] 90
  ( )   tsade sampi - σαμπῖ ss [sː], [ks], [ts] 900
    tsade šo - - sh [ʃ] -

AtsaucesLabot

  1. B. F. Cook. Greek inscriptions. University of California Press/British Museum, 1987. 9. lpp.
  2. Florian Coulmas. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Oxford : Blackwell Publishers Ltd., 1996. ISBN 0-631-21481-X.

Ārējās saitesLabot