Tēta (Θ, θ; grieķu: θήτα) ir grieķu alfabēta 8. burts. Grieķu alfabēta skaitļu pieraksta sistēmā, tam ir nozīme 9. Cēlies no feniķiešu burta tets. No burta "tēta" cēlies senās kirilicas burts Ѳ.

Grieķu alfabēta 8. burts - tēta