Tēta (Θ, θ; grieķu: θήτα) ir grieķu alfabēta 8. burts. Grieķu alfabēta skaitļu pieraksta sistēmā, tam ir nozīme 9. Cēlies no feniķiešu burta Phoenician teth.svgtets. No burta "tēta" cēlies senās kirilicas burts Ѳ.

Grieķu alfabēta 8. burts - tēta