Fenoli — organiskie aromātiskie savienojumi, kuros hidroksilgrupas tieši saistītas ar aromātiskās struktūras (benzola gredzena) oglekļa atomiem. Savienojumus, kuros hidroksilgrupa saistīta ar blakus grupu oglekļa atomiem, sauc par aromātiskajiem spirtiem (benzilspirts).

Fenols — vienkāršākais no fenoliem.

IedalījumsLabot

Fenoli iedalās:

ĪpašībasLabot

Fenoliem piemīt vāju skābju īpašības, piemēram, tie var veidot sāļus - fenolātus.

IzmantošanaLabot

Fenolus plaši pielieto kā izejvielu polimēru rūpniecībā, farmaceitisko preparātu, krāsvielu, antioksidantu ražošanā.