Dihloretāns

ķīmisks savienojums

Dihloretāns (1,2-dihloretāns, etilēndihlorīds, ClCH2—СН2Cl) ir bezkrāsains, gaistošs, ugunsnedrošs šķidrums ar asu, hloroformam līdzīgu aromātu. Dihloretāns ir indīga viela. Dihloretānam ir retāk lietots izomērs 1,1-dihloretāns. 1,2- dihloretāns ir vienkāršākais vicinālais (tāds, kam aizvietotāji atrodas pie blakus esošiem oglekļa atomiem) hlorētais ogļūdeņradis.

Dihloretāns

1,2-dihloretāna struktūrformula un molekulas modelis
Ķīmiskā formula ClCH2—СН2Cl
Molmasa 98,96 g/mol
Blīvums 1253 kg/m3
Kušanas temperatūra -35 °C
Viršanas temperatūra 83.5—84.0 °C

Iegūšana labot šo sadaļu

Iegūst, etilēnam reaģējot ar hloru dzelzs trihlorīda klātienē:

H2C=CH2 + Cl2 → ClCH2—СН2Cl

Izmantošana labot šo sadaļu

Izmanto kā labu šķīdinātāju, arī organiskajā sintēzē un kā insekticīdu. Dihloretānu var izmantot kā līmi organiskajam stiklam un dažām citām plastmasām.

Lielāko daļu no saražotā dihloretāna izlieto vinilhlorīda iegūšanai.