Lietotāja informācija (Bābeles tornis)
uk-N Для цього користувача українська мова є рідною.
ru-3 Этот участник свободно владеет русским языком.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
lv-1 Šis lietotājs latviešu valodu prot pamatlīmenī.
Lietotāji pēc valodas

Vēl nav risinājuma vai gala:


Latvijas ĪADT

labot šo sadaļu
nacionālais parks (Q11876497) S LV nacionālais parks (Q46169) īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Q473972)
biosfēras rezervāts (Q28055306) S LV biosfēras rezervāts (Q158454) biosphere reserve (Q20268756)^^^īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Q473972)
dabas parks (Q28055278) S LV dabas parks (Q728904) īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Q473972)
aizsargājamo ainavu apvidus (Q28054706) S LV aizsargājamo ainavu teritorija (Q759882) īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Q473972)
Latvijas dabas liegums (Q28055269) S LV dabas liegums (Q7212557) īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Q473972))
dabas rezervāts (Q16361793) S LV dabas rezervāts (Q179049) īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Q473972)
aizsargājamā jūras teritorija (Q28054731) S LV aizsargājamā jūras teritorija (Q1367500) īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Q473972)
dabas piemineklis (Q28055299) S LV dabas piemineklis (Q23790) īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Q473972)
*** Latvijas aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis (Q29549240) dabas piemineklis (Q28055299)
*** Latvijas aizsargājamais dendroloģiskais stādījums (Q29549296) dabas piemineklis (Q28055299)
*** Latvijas aizsargājamā aleja (Q29549303) dabas piemineklis (Q28055299)
*** Latvijas aizsargājamais koks (Q29549308) dabas piemineklis (Q28055299) • LV rikojumi
  • architecture - Arhitektūra
  • history - Vēsture
  • archeology - Arheoloģija
  • ---monument
  • industrial - Industriālais
  • art - Māksla
  • urban - Pilsētbūvniecība
  • event - Vēsturiska notikuma vieta
maps.wikivoyage-ev.org/w/monmap.php
 type: 
 archeology  | amfora | amfora
 architecture | portik | portik
 history   | mechi  | --- flag --> SO CHANGE TO historical (113 monuments)
 industrial  | zavod  | zavod2
 art     | palitra | palitra2
 urban    | tridoma | dvadoma
 event    | mechi  | +iz5tochek

Tools and controls

labot šo sadaļuFB


 • Doles viduslaiku pilis - split Vec & JaunATL 25(1) Publiskās vietās pastāvīgi izstādīta arhitektūras, fotogrāfijas, vizuālās mākslas, dizaina, kā arī lietišķās mākslas darba attēlojumu drīkst izmantot personiskai lietošanai, informācijā ziņu raidījumos vai aktuālo notikumu apskatos vai ietvert darbos nekomerciālā nolūkā.

ATL 25(2) Šajā pantā minētais neattiecas uz gadījumiem, kad darba attēlojums ir objekts tālākai darba atkārtošanai, raidorganizācijām raidīšanai vai darba attēlu izmantošanai komerciālos nolūkos.

Radio un televīzijas likums/10) raidorganizācija ir uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kam ir redaktoriska atbildība par programmu izkārtojumu šā panta 1.punkta izpratnē, kas veido programmas un veic programmu izplatīšanu vai nodod tās izplatīšanai trešajām personām, vai ir uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas veic programmu retranslāciju un saskaņā ar šā likuma 2.2 pantu atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā;Adrešu reģistrā reģistrēto objektu skaits

Objekti Ielas Ciemi Pilsētas Pagasti Novadi
31.12.2012 16843 7006 76 497 110
31.12.2013 16960 6796 76 497 110
31.12.2015 17215 6445 76 497 110
 • Adrešu reģistrā telpiski bija attēlotas 1 369 ciemu robežas.
 • Adrešu reģistrā bija 340 ciemi, kuros nav reģistrēta neviena ēka