Vikiprojekts:Freedom of Panorama un pieminekļu autortiesības

Freedom of Panorama un pieminekļu autortiesības ir Vikiprojekts, kura mērķis ir apkopot un sakārtot informāciju par Freedom of Panorama un pieminekļu autortiesībām tā, lai par šo tēmu pēc iespējas vairāk cilvēki varētu atrast plašu, noderīgu un kvalitatīvu informāciju.

Informācija labot šo sadaļu

Nacionālie normatīvie akti labot šo sadaļu

Latvijas Republikas Satversme – 113.pants labot šo sadaļu

VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

113. Valsts atzīst zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību, kā arī aizsargā autortiesības un patenttiesības.

Autortiesību likums labot šo sadaļu

V nodaļa. Autora mantisko tiesību ierobežojumi

19.pants. Autora darba izmantošana bez autora piekrišanas un atlīdzības

(1) Autortiesības nav uzskatāmas par pārkāptām, ja bez autora piekrišanas un bez atlīdzības šajā likumā noteiktajā kārtībā:

6) tiek izmantots publiski pieejams vai izstādīts darbs;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 06.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 05.01.2008.)

25.pants. Publiski izstādīta darba izmantošana

(1) Publiskās vietās pastāvīgi izstādīta arhitektūras, fotogrāfijas, vizuālās mākslas, dizaina, kā arī lietišķās mākslas darba attēlojumu drīkst izmantot personiskai lietošanai, informācijā ziņu raidījumos vai aktuālo notikumu apskatos vai ietvert darbos nekomerciālā nolūkā.

(2) Šajā pantā minētais neattiecas uz gadījumiem, kad darba attēlojums ir objekts tālākai darba atkārtošanai, raidorganizācijām raidīšanai vai darba attēlu izmantošanai komerciālos nolūkos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 06.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 05.01.2008.)

Krimināllikums – 148.pants. labot šo sadaļu

148.pants. Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana

(1) Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām personas interesēm, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(3) Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, vai par piespiešanu ar vardarbību, draudiem vai šantāžu atteikties no autorības, vai par līdzautorības uzspiešanu, ja tā izdarīta ar vardarbību, draudiem vai šantāžu, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

(21.10.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2011. un 13.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2013. Sk. Pārejas noteikumu 11.punktu)

Administratīvo pārkāpumu kodekss – 155.8 pants labot šo sadaļu

155.8 pants. Autortiesību vai blakustiesību pārkāpšana

Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot autortiesību un blakustiesību pārkāpuma objektus un to nesējus.

(28.10.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Eiropas Savienības direktīvas labot šo sadaļu

DIRECTIVE 2001/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL labot šo sadaļu

Full name: DIRECTIVE 2001/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (link en) (link lv)

Chapter II, Article 5

Exceptions and limitations

3. Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases:

(h) use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places;

Chapter II, Article 13

Implementation

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before 22 December 2002. They shall forthwith inform the Commission thereof.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.

Personas labot šo sadaļu

  • Kultūras ministrija, Autortiesību nodaļa (K.Valdemāra iela 11a, Rīga)
    • Nodaļas vadītājs: Rihards Gulbis Tālr. 67330211 Rihards.Gulbiskm.gov.lv
    • Vecākais juriskonsults: Reinis Markvarts Tālr. 67330240 Reinis.Markvartskm.gov.lv

Noderīgas mājaslapas labot šo sadaļu

Saistītie vikiprojekti labot šo sadaļu

Dalībnieki labot šo sadaļu