Ētika uzņēmējdarbībā

(Pāradresēts no Biznesa ētika)

Uzņēmējdarbības ētika jeb biznesa ētika ir lietišķās ētikas un profesionālās ētikas forma, kas izskata ētikas principus un morālās vai ētiskās problēmas, kas var rasties uzņēmējdarbības vidē. Tā attiecas uz visiem uzņēmējdarbības aspektiem un attiecas gan uz indivīdu, gan uz organizācijas rīcību.[1] Uzņēmējdarbības ētikas normas, vērtības un prakse ir principi, kas nosaka organizācijas darbības kultūru, uzņēmuma reputāciju, vadības mehānismus, un vada uzņēmējdarbības mērķu realizāciju ikdienā.[2][3]

Uzņēmējdarbības ētika aplūko tikumisko praksi, kāda uzkrāta uzņēmējdarbībā, komercdarījumos, un tās morālās prasības, kas nepieciešamas, lai godīgākas, taisnīgākas un savstarpēji sabalansētākas un izdevīgākas būtu attiecības gan uzņēmumā, gan starp uzņēmumiem, gan starp biznesu un sabiedrību. Uzņēmējdarbības ētika nosaka, ka pretrunīgajās situācijās intereses jāsaskaņo ar taisnīgumu, godīgumu, patiesīgumu, atbildību, tā izvirza prasību, ka, tiecoties pēc sava labuma nedrīkst kaitēt citiem un sabiedrībai.[4] Tā arī nosaka, ka uzņēmējdarbība, kura neievēro ētiskās vērtības, piemēram, uzņēmējdarbība, kas tiek veikta aiz aprēķina un personiskā izdevīguma, ir necivilizēta un nekulturāla, rada netaisnību un apdraud cilvēku dabiskās tiesības.[5]

Uzņēmējdarbības ētiku mēdz raksturot kā kalpošanu citiem cilvēkiem, sagādājot viņiem jūtamus labumus un saņemot par to ienākumus, kas attaisno ieguldījumus, un paliekot morāles ietvaros.[6]

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Jeffrey Moriarty. Business Ethics (Fall 2021 izd.). Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2021.
  2. POLITIKA.LV :: BETIL projekts: jautājumi un atbildes[novecojusi saite]
  3. O. C. Ferrell. Business ethics : ethical decision making and cases (Eleventh edition izd.). Boston, MA, 2017. ISBN 1-305-50084-9. OCLC 937450119.
  4. Rogenbuka I., Uzņēmējdarbības ētika, Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 18. lpp.
  5. Rogenbuka I., Uzņēmējdarbības ētika, Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 25. lpp.
  6. Milts A., Ētika. Personības un sabiedrības ētika, Rīga: Zvaigzne ABC, 2000, 65. lpp.