Indivīds (no latīņu: individuum — ‘nedalāmais, īpatnis’) jeb īpatnis ir ikviens patstāvīgi eksistējošs organisms, kādas bioloģiskas sugas pārstāvis. Indivīds ir arī viens, atsevišķs cilvēks jeb persona. Plašākā nozīmē par indivīdu sauc jebkuru dzīvu vai nedzīvu lietu, ko aplūko kā kādas klases vai tipa pārstāvi.