Bārija karbonāts

ķīmisks savienojums

Bārija karbonāts (BaCO3) ir cieta, balta, kristāliska, ūdenī nešķīstoša viela.

Bārija karbonāts

Bārija karbonāta struktūrformula

Pulverveida bārija karbonāts
CAS numurs 513-77-9
Ķīmiskā formula BaCO3
Molmasa 197,336 g/mol
Blīvums 4286,5 kg/m3
Kušanas temperatūra 962 °C
Viršanas temperatūra 1555 °C (sadalās)
Šķīdība ūdenī 0,0024 g/100 ml (20 °C)

Atrašanās dabā labot šo sadaļu

No bārija karbonāta sastāv samērā rets minerāls - viterīts. Bārija karbonāts lēnām reaģē ar sulfātus saturošiem ūdeņiem, veidojot bārija sulfātu, tāpēc dabā sastopamais bārija karbonāts no ārpuses mēdz būt pārklāts ar bārija sulfātu.

Īpašības labot šo sadaļu

Bārija karbonāts reaģē ar daudzām skābēm, veidojot šķīstošos sāļus (piem. sālsskābi un slāpekļskābi, attiecīgi veidojot bārija hlorīdu un bārija nitrātu). Reakcija ar sērskābi notiek lēni, jo bārija sulfāts ir mazšķīstošs. Bārija karbonātu apdedzinot pie 1300 °C atmosfēras spiedienā, iegūst bārija oksīdu.

Izmantošana labot šo sadaļu

Bārija karbonāts ir galvenā visu pārējo bārija savienojumu izejviela.