Bārija hlorīds

ķīmisks savienojums

Bārija hlorīds (BaCl2) ir balta, higroskopiska, kristāliska viela, kas šķīst ūdenī. Tas ir viens no nozīmīgākajiem šķīstošajiem bārija savienojumiem.

Bārija hlorīds

Pulverveida bārija hlorīds
CAS numurs 10361-37-2
Ķīmiskā formula BaCl2
Molmasa 208,2324 g/mol
Blīvums 3856 kg/m3
Kušanas temperatūra 962 °C
Viršanas temperatūra 1560 °C
Šķīdība ūdenī 37,5g/100ml (26 °C)

Iegūšana Labot

Bārija hlorīdu var iegūt, bārija hidroksīdam vai karbonātam reaģējot ar sālsskābi. Rūpnieciski bārija hlorīdu iegūst divu stadiju procesā no bārija sulfāta:

BaSO4 + 4 C → BaS + 4 CO

Pirmajai stadijai nepieciešamas augstas temperatūras:

BaS + CaCl2 → BaCl2 + CaS

Otrajā stadijā izejvielas sakausē. Bārija hlorīdu no reakcijas maisījuma atdala, izskalojot ar ūdeni.

Īpašības Labot

Ūdens šķīdumos bārija hlorīds ir stiprs elektrolīts un tā šķīdumiem pH ir 7. Bārija hlorīds reaģē ar sulfātjoniem, veidojot bārija sulfātu:

BaCl2 + SO42− → BaSO4 + 2 Cl

Bārija sulfāts ir mazšķīstošs, tāpēc izgulsnējas. Analoga reakcija notiek arī ar oksalātjoniem, jo bārija oksalāts arī ir mazšķīstošs.

Izmantošana Labot

Bārija hlorīdu retumis lieto pirotehnikā, jo tas nokrāso liesmu zaļā krāsā. Tomēr parasti izmanto tādus pirotehniskos sastāvus, kuros bārija hlorīds veidojas degšanas gaitā no skābekli saturošiem bārija savienojumiem (nitrāta vai hlorāta) un hloru saturošām organiskām vielām (piemēram, heksahlorbenzola vai polivinilhlorīda). Radies bārija hlorīds augstā temperatūrā disociē līdz bārija monohlorīdam BaCl, kas dod sevišķi spilgtu zaļu liesmu[1]. Bārija hlorīdu lieto arī par citu bārija sāļu izejvielu. Bārija hlorīda reakciju ar sulfātjoniem lieto analītiskajā ķīmijā sulfātu noteikšanai (gan kvalitatīvai, gan kvantitatīvai). Šo reakciju dažreiz lieto arī, lai attīrītu šķīdumus no sulfātiem (sārmu ražošanai). Bārija hlorīda pielietojumus ierobežo tā indīgums.

Atsauces Labot

  1. Быстров И. Краткий курс пиротехники.- М.: Изд-во оборонной промышленности, 1939, 99. lpp. (krieviski)