Acetanhidrīds

ķīmisks savienojums

Acetanhidrīds (etiķskābes anhidrīds, (CH3CO)2O) ir vienkāršākais organisko skābju anhidrīds. Acetanhidrīds ir bezkrāsains, korozīvs, degtspējīgs šķidrums ar asu etiķa smaku.

Acetanhidrīds

Acetanhidrīda struktūrformula un molekulas modelis
CAS numurs 108-24-7
Ķīmiskā formula CH3CO2O
Molmasa 102,1 g/mol
Blīvums 1080 kg/m3
Kušanas temperatūra -73,1 °C
Viršanas temperatūra 139,9 °C

Iegūšana Labot

Acetanhidrīdu iegūst, dehidratējot etiķskābi vai karbonilējot metilacetātu:

CH3COOCH3 + CO → (CH3CO)2O

Tas ir vairāku stadiju process.

Acetanhidrīdu var iegūt, ketēnam reaģējot ar etiķskābi:

CH3COOH + H2C=C=O → (CH3CO)2O

Īpašības Labot

Acetanhidrīds reaģē ar ūdeni, veidojot etiķskābi. Acetanhidrīds reaģē arī ar spirtiem, veidojot etiķskābes esterus (un etiķskābi).

Izmantošana Labot

Acetanhidrīdu lieto galvenokārt etiķskābes esteru ieguvei (acetilceluloze, aspirīns, heroīns) un kā ūdenatņēmēju vielu acidofobu heterociklu nitrēšanai (heksogēns, oktogēns, furacilīns).