2. Baltijas Šaha savienības kongress

2. Baltijas Šaha savienības kongress notika no 1901. gada 1. (14.) aprīļa līdz 8. (21.) aprīlim Tērbatā.[1][2]

Kongresa gaita

labot šo sadaļu

Kongresa atklāja 1. aprīlī pulksten 12. Uz atklāšanu Sv. Marijas ģildes telpās pulcējās turnīra dalībnieki, tiesneši, reģionālo organizāciju delegāti un viesi. Kongresu atklāja vietējās šaha savienības sekretārs Arnolds Hasselblats īsā ievadrunā sveicot atbraukušos viesus. Turpinājumā tika izlemti daži ar turnīra gaitu saistīti jautājumi, ievēlēta tiesnešu kolēģija, noteikti laika limiti. Pēc tam sākās Baltijas Šaha savienībā ietilpstošo organizāciju delegātu konference. Uz to bez vietējiem bija ieradušies delegāti no Rīgas, Rēveles, Liepājas un Pērnavas šaha organizācijām. Konferences delegāti izteica pateicību Baltijas Šaha savienības sekretāram F. Amelungam par paveikto darbu, "Rigaer Tageblatt" izdevējam V. Šefferam un "Nordlivländische Zeitung" redaktorei E. Mattīsenai par regulāro šaha dzīves atspoguļošanu savos laikrakstos. Rīkot nākamo Baltijas Šaha kongresu vēlējās Liepājas un Rēveles šahisti. Vairākums delegātu nobalsoja par Rēveli.[3]

Turnīra rezultāti

labot šo sadaļu

Galvenā turnīra rezultātu tabula

labot šo sadaļu
Dalībnieks 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkti Vieta
1 K. Rozenkrancs Liepāja ½ 1 1 0 1 1 ½ 5 I - IV
2 V. Zons Pērnava ½ 1 0 ½ 1 1 1 5 I - IV
3 K. Bētiņš Rīga 0 0 1 1 1 1 1 5 I - IV
4 V. Štamms Rīga 0 1 0 1 1 1 1 5 I - IV
5 S. Lurjē Tērbata 1 ½ 0 0 0 1 1 3,5 5.
6 T. Germans Rīga 0 0 0 0 1 1 1 3 6.
7 G. Volčenko Rēvele 0 0 0 0 0 0 1 1 7.
8 A. Strandmans Grenctāle ½ 0 0 0 0 0 0 0,5 8.

Blakusturnīra rezultāti

labot šo sadaļu

1. vieta - A.Ots (Tērbata) - 3 punkti (no 4),
2.- 4. vieta - E. Finks (Rīga), A. Gīldenštube un V. Johansons (abi Tērbata) - pa 2 punkti,
5. vieta - Anonīms spēlētājs - 1 punkts.

Turnīru noslēdzot četriem pamatturnīra uzvarētājiem bija vienāds punktu skaits. Turnīram paredzētais laika termiņš nedeva iespēju sarīkot papildus turnīru uzvarētāja noskaidrošanai. Tāpēc uzvarētāji Maskavā dzīvojošais liepājnieks Kārlis Rozenkrancs, pērnavietis Vilhelms Zons, rīdzinieki Kārlis Bētiņš un Vilhelms fon Štamms katrs saņēma visu četru godalgu (150 + 100 + 70 + 50 rbļ.) summas ceturto daļu un sudraba žetonu. Speciālgodalgu par skaistāko partiju saņēma Teodors Germans par uzvaru pret S. Lurjē. Blakusturnīra uzvarētājs Ādolfs Ots (Tērbata) saņēma pirmo godalgu (35 rbļ.) un sudraba žetonu. Otro, trešo un ceturto godalgu (25+15+10 rbļ.) savstarpēji sadalīja E. Finks (Rīga), A. Gīldenštube un V. Johansons (abi Tērbata).

  1. "Baltische Schachblätter". Herausgegeben von Karl Behting und Paul Kerkovius. Heft 9. Riga, 1902. 1. - 24. S. (vācu val.)
  2. Feuilleton Beilage Fūr Haus und Familie zur Nr.96 "Düna Zeitung" vom 28. April (11. Mai) 1901. (vācu val.)
  3. "Baltische Schachblätter". Herausgegeben von F. Amelung. Supplement zum Heft 8. Berlin, 1902. 8. -- 15. S. (vācu val.)