Ētika uzņēmējdarbībā

Jēdziens „ uzņēmējdarbības ētika „ tiek definēts , apvienojot pamatjēdzienus „ uzņēmējdarbība” un „ētika”. Uzņēmējdarbības ētika ir mācība par labo un ļauno, taisnīgo un netaisnīgo, patieso un nepatieso, brīvību un atbildību, varu īpašajās attiecībās un situācijās, kas rodas uzņēmējdarbībā.[1]

„Uzņēmējdarbības ētika” aplūko tikumisko praksi, kādā uzkrātā uzņēmējdarbībā, komercdarījumos, un tās morālās prasības, kas nepieciešamas, lai godīgākas, taisnīgākas un savstarpēji sabalansētākas un izdevīgākas būtu attiecības gan uzņēmumā, gan starp uzņēmumiem, gan starp biznesu un sabiedrību.Uzņēmējdarbības ētika māca, ka pretrunīgajās situācijās intereses jāsaskaņo ar taisnīgumu, godīgumu, patiesīgumu, atbildību, tā izvirza prasību, ka, tiecoties pēc sava labuma nedrīkst kaitēt citiem un sabiedrībai. [2]

Uzņēmējdarbības ētiku mēdz raksturot kā kalpošanu citiem cilvēkiem, sagādājot viņiem jūtamus labumus un saņemot par to ienākumus, kas attaisno ieguldījumus, un paliekot morāles ietvaros. Morālie likumi parasti ir daudz efektīvāki nekā tiesiskie likumi, jo tie darbojas ar iekšēju pārliecību, motivāciju un vērtību sistēmu.[3]

Uzņēmējdarbība ir visas tās attiecības, kādās uzņēmums stājas ar indivīdiem vai organizācijām, lai padarītu iespējamu uzņēmuma darbību. „Uzņēmējdarbības ētika” ir normatīvs šādu attiecību vērtējums. Proti, „uzņēmējdarbības ētika” raksturo to, vai noteiktas uzņēmējdarbības attiecības ir atbalstāmas vai nosodāmas.[4]

Uzņēmējdarbība aiz aprēķina un personiskā izdevīguma ir necivilizēta un nekulturāla, rada netaisnību un apdraud cilvēku dabiskās tiesības. Tāda uzņēmējdarbība nav izdevīga nevienam: ne sabiedrībai, ne valstij, ne pašiem uzņēmējiem. [5]

Uzņēmējdarbības ētikas ieviešana ir uzņēmuma reputācijas, vadības mehānismu un organizācijas darbības kultūras izveidošana, kas padara iespējamu uzņēmējdarbības mērķu realizāciju ikdienā.[6]

AtsaucesLabot

  1. Rogenbuka I., Uzņēmējdarbības ētika, Rīga: Zvaigzne ABC, 1999,5. lpp.
  2. Rogenbuka I., Uzņēmējdarbības ētika, Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 18. lpp.
  3. Milts A., Ētika. Personības un sabiedrības ētika, Rīga: Zvaigzne ABC, 2000, 65. lpp.
  4. POLITIKA.LV :: BETIL projekts: jautājumi un atbildes[novecojusi saite]
  5. Rogenbuka I., Uzņēmējdarbības ētika, Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 25. lpp.
  6. POLITIKA.LV :: BETIL projekts: jautājumi un atbildes[novecojusi saite]