Vilksa Zemes meteorīta krāteris

Vilksa Zemes meteorīta krāteris ir ģeoloģisks veidojums, kurš atrodas zem Antarktīdas ledus vairoga Vilksa Zemes rajonā. Krātera diametrs apmēram 500 km. Tiek uzskatīts, ka tas ir gigantisks meteorīta krāteris.

Vilksa Zemes triecienkrāteris Antarktīdas kartē (iezīmēts ar sarkanu krāsu).

Pieņēmums par to, ka šajā vietā atrodas gigantisks triecienkrāteris, tika izteikts vēl 1962. gadā, tomēr līdz GRACE pētījumiem pietiekošu pierādījumu nebija.

2006. gadā zinātnieku grupa Ralfa fon Frezes (Ralph von Frese) un Leremija Potta (Laramie Potts) vadībā pēc pavadoņa GRACE Zemes gravitācijas lauka mērījumu datiem konstatēja masas koncentrātu ap 300 km diametrā, ap kuru pēc radiolokācijas datiem atrodas liela gredzenveida struktūra. Šāda kombinācija ir raksturīga triecienkrāteriem. Jaunākie 2009. gada pētījumi arī rāda, ka šajā vietā atrodas tieši triecienkrāteris.

Tā kā struktūra atrodas zem Antarktiskā ledus kupola, tad tieši novērojumi pagaidām nav iespējami. Ir arī alternatīvi šī masas koncentrāta skaidrojumi, tādi kā mantijas plumi (angl. Mantle plume) vai citi liela mēroga vulkāniskās aktivitātes veidi. Ja šis veidojums tiešām ir triecienkrāteris, tad to izveidojušais meteorīts ir bijis sešas reizes lielāks par meteorītu, kas izveidoja Čikšulubas krāteri, kurš, kā uzskata, izsauca masveida izmiršanu krīta perioda beigās uz mezozoja un kainozoja robežas. Ir hipotēze, ka šis notikums varētu izsaukt perma-triasa izmiršanu pirms apmēram 250 mlj. gadiem.