Gravitācijas lauks

Gravitācijas lauks pastāv ap katru ķermeni, kuram ir masa; masa ir gravitācijas lauka avots.