Skrundas rajons
Novietojums
Galvenie dati
Rajona centrs:: Skrunda
Platība :
Iedzīvotāju skaits:
Pilsētas
Robežojās ar
Mājaslapa

Skrundas rajons bija administratīvā iedalījuma vienība LPSR sastāvā no 1950. līdz 1959. gadam. Tas atradās Kurzemē un robežojās ar Kuldīgas, Saldus, Aizputes un Priekules lauku rajoniem, kā arī ar Lietuvas PSR. Rajona administratīvais, saimnieciskais un kultūras centrs bija Skrundas strādnieku ciemats. Skrundas rajonam bija savs laikraksts "Zem Ļeņina Karoga".[1]

Pēc 1949. gada 31. decembra administratīvi teritoriālās reformas Kuldīgas apriņķis tika likvidēts un tā teritorija iekļauta Kuldīgas, Auces, Saldus un Skrundas lauku rajonos.[2] No 1952. gada 7. aprīļa līdz 1953. gada 21. aprīlim Skrundas rajons ietilpa Liepājas apgabalā.

1959. gadā Skrundas rajonu likvidēja, tā dienvidu daļu pievienojot Saldus rajonam, bet ziemeļu daļu Kuldīgas rajonam.

  1. letonika.lv
  2. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts "Par lauku rajonu nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā"