Auces rajons
Novietojums
Galvenie dati
Rajona centrs:: Auce
Platība :
Iedzīvotāju skaits:
Pilsētas Auce
Robežojās ar
Mājaslapa

Auces rajons bija administratīvā iedalījuma vienība LPSR sastāvā no 1950. līdz 1959. gadam. Tas atradās Zemgalē un robežojās ar Dobeles, Saldus un Elejas lauku rajoniem, kā arī ar Lietuvas PSR. Rajona administratīvais, saimnieciskais un kultūras centrs bija Auces pilsēta. Auces rajonam bija savs laikraksts "Auces komunārs".[1]

Pēc 1949. gada 31. decembra administratīvi teritoriālās reformas Jelgavas apriņķis tika likvidēts un tā teritorija sadalīta Auces, Dobeles, Elejas un Jelgavas rajonos.[2] No 1952. gada 7. aprīļa līdz 1953. gada 21. aprīlim Auces rajons ietilpa Liepājas apgabalā.

1959. gadā Auces rajonu likvidēja, tā austrumu daļu pievienojot Dobeles rajonam, bet rietumu daļu Saldus rajonam.

  1. auce.lv
  2. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts "Par lauku rajonu nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā"