Priekules rajons
Novietojums
Galvenie dati
Rajona centrs:: Priekule
Platība :
Iedzīvotāju skaits:
Pilsētas Priekule
Robežojās ar
Mājaslapa

Priekules rajons bija administratīvā iedalījuma vienība LPSR sastāvā no 1950. līdz 1959. gadam. Tas atradās Kurzemē un robežojās ar Liepājas, Aizputes un Skrundas lauku rajoniem, kā arī ar Lietuvas PSR. Rajona pārvaldes, saimniecības un kultūras centrs bija Priekules pilsēta. Priekules rajonam bija savs laikraksts "Priekules Boļševiks".

Pēc 1949. gada 31. decembra administratīvi teritoriālajā reformā Liepājas apriņķis tika likvidēts un tā teritorija iekļauta Aizputes, Liepājas, Priekules, Saldus un Skrundas rajonos.[1] No 1952. gada 7. aprīļa līdz 1953. gada 21. aprīlim Priekules rajons ietilpa Liepājas apgabalā.

1959. gadā Priekules rajonu likvidēja, to pievienojot Liepājas rajonam.

  1. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts "Par lauku rajonu nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā"