Sārmi

(Pāradresēts no Sārms)

Par sārmiem sauc šķīstošos hidroksīdussārmu metālu un sārmzemju metālu, kā arī amonija hidroksīdus. Dažkārt pie sārmiem pieskaita arī tallija(I) hidroksīdu TlOH. Sārmi ir stipras bāzes.

ĪpašībasLabot

Sārmu metālu hidroksīdi (LiOH, KOH, NaOH, RbOH, CsOH) jeb kodīgie sārmi ir cietas, baltas, ļoti higroskopiskas vielas. Šķīst ūdenī, izdaloties siltumam, pie kam šķīdība palielinās, palielinoties katjona rādiusam (virzienā no Li uz Cs). Kodīgie sārmi šķīst arī etanolā un metanolā.

Sārmi absorbē no gaisa H2O un CO2. Ar skābēm veido sāļus.

NaOH + HCl → NaCl +H2O

IegūšanaLabot

Sārmus iegūst, elektrolizējot sārmu metālu hlorīdus, kā arī, iedarbojoties ar ūdeni uz attiecīgajiem oksīdiem.

Skatīt arīLabot