Nātrija hidroksīds

ķīmisks savienojums
(Pāradresēts no NaOH)

Nātrija hidroksīds (nātrija sārms, kodīgais nātrijs, kaustiskā soda, ziepju zāles, NaOH) ir sārms. Tā ir cieta, higroskopiska viela (uzsūc ūdeni). Nātrija hidroksīds ļoti labi šķīst ūdenī, un mazliet sliktāk šķīst etanolā un metanolā, tas nešķīst ēterī un citos nepolāros šķīdinātājos.

Nātrija hidroksīds

Nātrija hidroksīda kristālrežģis

Nātrija sārma granulas
Citi nosaukumi nātrija sārms, kaustiskā soda
CAS numurs 1310-73-2
Ķīmiskā formula NaOH
Molmasa 40 g/mol
Blīvums 2100 kg/m3
Kušanas temperatūra 596 K (323 °C)
Viršanas temperatūra 1663 K (1390 °C)
Šķīdība ūdenī 111 g/100 ml (20 °C)

Nātrija hidroksīdu iegūst NaCl šķīduma elektrolīzē vai metāliskajam nātrijam reaģējot ar ūdeni.

Nātrija hidroksīds izraisa alumīnija un tā sakausējumu koroziju. Nātrija hidroksīds lēnām reaģē ar silīcija dioksīdu, veidojot nātrija silikātu. Nātrija hidroksīds var izraisīt silikātstikla koroziju.

 
Rokas ķīmiskais apdegums nātrija sārma iedarbībā

Nātrija sārms ir nozīmīga ziepju ražošanas izejviela.