Rūjienas vidusskola ir viena no Valmieras novada izglītības iestādēm Ziemeļvidzemē. Mācības norit divās skolas ēkās, Skolas ielā 24 mācās sākumskolas skolēni 1.-3. klase, bet Rīgas ielā 30 mācās 4.-12. klases skolēni. Jeru pamatskolas un Vilpulkas sākumskolas ēkās notiek skolēnu mācību un vides ekspedīcijas. 2016./2017. mācību gadā Rūjienas vidusskolā mācījās 463 skolēni, strādāja 66 skolotāji un 24 tehniskie darbinieki.

Rūjienas vidusskola
Atrašanās vieta
Rīgas iela 30 un Skolas iela 24, Rūjiena, Latvija
Informācija
Dibināta 1919
Direktors Linda Čākure
Skolēnu skaits 421 (2020)
Mājaslapa

Rūjienas novadā vēsturiski pastāvējušas vairākas vispārējās izglītības iestādes, 2015. gadā skolu reorganizācijas rezultātā, pievienojot Jeru pamatskolu un Vilpulkas sākumskolu Rūjienas vidusskolai, novadā ir izveidota viena vispārējās vidējās izglītības iestāde.

Vēsture labot šo sadaļu

 
Valsts Rūjienas ģimnāzijas ēka pēc 1931. gada.

1911. gadā dibināta Rūjienas tirdzniecības skola. 1917. gadā dibināta P. Martinsona privātā komercskola. 1919. gada septembrī apvienojas Rūjienas tirdzniecības skola ar komercskolu un tiek nosaukta par Rūjienas pilsētas un Izglītības biedrības vidusskolu. Skola atrodās Parka ielā 2 (tagadējā Ā. Alkšņa ielā 9). No 1920. gada līdz 1929. gada beigām skola saukta par Valsts Rūjienas vidusskolu. 1922. gadā piecas vecākās klases uzsāka mācības bijušajā Eriņu muižas kungu mājā. Jaunākās klases mācības turpināja Parka ielā 2. 1930. gada 6. jūlijā lika pamatakmeni skolas celtniecībai Skolas ielā 24. 1931. gada 30. augustā atklāja Blankenburga projektēto skolas ēku, no 1929. gada līdz 1940. gadam skolu sauca par Valsts Rūjienas ģimnāziju. 1939. gada 5. novembrī tiek iesvētīts Rūjienas valsts ģimnāzijas karogs.

Pēc 1945. gada skola tiek pārdēvēta par Rūjienas vidusskolu. 1961. gadā Rūjienas vidusskolai pievienoja Rūjienas septiņgadīgo skolu, kas atradās Parka ielā 2. 1964. gada 1. septembrī darbu uzsāka vidusskola Rīgas ielā 30. 1966. gada septembrī Skolas ielā 24 mācības uzsāka pirmās trīs klases. 1971. gadā mācības Rūjienas vidusskolā uzsāka pirmā klase ar mūzikas novirzienu.

1992. gada 8. februārī atjaunoja un iesvētīja Rūjienas ģimnāzijas karogu. 2004. gadā tiek izstrādāts Rūjienas vidusskolas logo. 2009. gadā Rūjienas vidusskolai tiek pievienota Rūjas skola. 2011. gadā tiek uzsākta jaunas, modernas sporta zāles būvniecība. 2012. gada 1. jūnijā jaunā sporta zāle tiek atklāta.[1] 2015. gadā tiek apvienotas Vilpulkas sākumskola, Jeru pamatskola un Rūjienas vidusskola

Skolas direktori labot šo sadaļu

 • Pēteris Liepiņš 10.08.1919.-01.09.1921.
 • Arnolds Čuibe 01.09.21.-01.11.1926.
 • Pēteris Liepiņš 01.11.1926. – 01.10.1933.
 • Mārtiņš Jansons 01.11.1933.-01.11.1937.
 • Jānis Jūlijs Platacis 01.11.1937.-20.03.1941.
 • Gerhards Romāns 20.031941.-01.07.1941.
 • Pēteris Andersons 10.11.1941. -15.11.1944.
 • Marta Putne 15.12.1944.- 31.08.1947.
 • Olga Jodinska 1947./1948.-1951./1952.
 • Zinaida Skobeļeva 1952./1953.-1954./1955.
 • Jānis Pabriks 1955./1956.-1956./1957.
 • Pēteris Beķeris 1957./1958.-1965./1966.
 • Ruta Grīnberga 1966./1967.-1971./1972.
 • Ēriks Paeglis 1972./1973.-1987./1988.
 • Ģirts Bišofs 1988./1989.-2009/2010.
 • Vidars Zviedris 2010./2011.-2019./2020.
 • Linda Čākure no 2020./2021.

Absolventi labot šo sadaļu

Izglītības programmas 2016./2017.m.g. labot šo sadaļu

 • Pamatizglītības profesionāli orientēta (mūzika) programma 1. – 9.kl.
 • Pamatizglītības programma 3.-9.kl.
 • Vispārējā vidējā izglītība 10.-12.kl
 • Vispārizglītojošais virziens
 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Rūjienas vidusskolā ir izveidots arī logo pamatizglītības profesionāli orientētajai (mūzika) programmai 1. – 9.kl.

Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi labot šo sadaļu

 • Deju kolektīvs “Capatiņas” (1. – 4.kl.)
 • Eiropas pulciņš (1. – 4. kl.)
 • Lasīšanas pulciņš (1. – 4.kl.)
 • Krāsainie pirkstiņi (1. – 6.kl.)
 • Trases automodelisms (1. – 12.kl.)
 • Galda spēles (1. – 12.kl.)
 • Teātra pulciņš (1. – 12.kl.)
 • Vizuālā programmēšana (4. – 6. kl.)
 • Jaunie korespondenti (4. – 12. kl.)
 • Hei – dzīvo droši! (5. – 9.kl.)
 • Kokapstrāde (5. – 12.kl.)
 • Lietišķā māksla (5. – 12.kl.)
 • Literārā grupiņa (5. – 12.kl.)
 • Robotikas pulciņš (5. – 12. kl.)
 • Pūšaminstrumentu ansamblis (5. – 12. kl.)
 • Vides projekti (7. – 12.kl.)
 • Deju kolektīvs „Jampadracis” (5, - 6.kl.)
 • Deju kolektīvs „Jampadracis” (7. – 9.kl.)
 • Pūtēju orķestris
 • 2.-3.klašu meiteņu koris
 • 2.-3.klašu zēnu koris
 • 4.-9.klašu koris

Rūjienas vidusskolas pūtēju orķestris darbojas jau ilgus gadus. Orķestri dibināja skolotājs Jānis Akulis. Vēlāk pievienojās skolotājs Gvido Brenčevs. Šobrīd orķestra diriģents ir Gvido Brenčevs. Orķestris savā grupā orķestru skatēs vienmēr ir izcīnījis tiesības piedalīties Dziesmu un deju svētkos.

Arī tautisko deju kolektīvi skolotājas Ilzes Lippes vadībā skatēs izcīna tiesības piedalīties Dziesmu un deju svētkos. Dziesmu un deju svētkos piedalās arī Rūjienas vidusskolas kori skolotāju Dignas Gailītes un Inas Plaukas vadībā. Rūjienas vidusskolā darbojas arī akordeonistu ansamblis skolotājas Gitas Akules vadībā, kas katru gadu piedalās Latvijas vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas mācību akordeonistu festivālos un dažādos konkursos.

Skolēnu pašpārvalde labot šo sadaļu

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Pašpārvalde ik gadu organizē erudīcijas šovu "KO TU?", Gada skolotāju balvu "S KVADRĀTĀ", Labdarības tirdziņu, Draudzības dienu un citas iniciatīvas.

Tradīcijas labot šo sadaļu

Rūjienas vidusskolā ir daudz dažādi tradicionālie pasākumi, kas notiek arī citās skolās. Tradīcijas, kas raksturīgas tikai Rūjienas vidusskolai:

 • Jaungada basketbola turnīrs
 • Ēvalda diena 9. martā komponista Ēvalda Siliņa piemiņai
 • Instrumentālās mūzikas koncerti
 • Cēsu pulka skolnieku rotas karoga pasākumi. 1930. gadā tika aizsākta tradīcija - Skolnieku rotas karoga nodošana glabāšanā uz gadu vienā no Ziemeļvidzemes ģimnāzijām. 1933. gadā arī Rūjienā. 1998. gadā Cēsu pulka skolnieku rotas karoga nodošanas tradīciju skolām atjaunoja.

Dalība starptautiskos projektos labot šo sadaļu

 • Dalība Euroscola konkursā „Jaunatnes vīzijas par ES” ar mērķi uzzināt vairāk par Eiropas Savienību.
 • Global Learning and Observations to Benefit the Environment. Sekmēt skolēnu izpratni par globālajām vides problēmām, vienlaicīgi padziļinot viņu zināšanas dabas zinībās un attīstot viņu informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes.
 • BSP-Baltijas jūras projekts
 • The Erken Laboratory Research School. Sadarbībā ar Upsālas Universitāti katru gadu vienam vai diviem Rūjienas vidusskolas skolēniem tiek dota iespēja piedalīties Vasaras skolā pie Erkena ezera.
 • Erasmus + programmas projekts Water around us (2014.-2017.) Dalībvalstis: Portugāle, Spānija, Vācija, Islande, Somija, Latvija

Atsauces labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu