Priekšējais sānu-muguras kauls

Priekšējais sānu-muguras kauls (Anterior dorso-laterale) saīsinājumā (ADL)[1] ir pāra bruņu plātnes, kas no labās un kreisās puses klāj antiarhu rumpja muguras puses priekšējo sānu daļu, un kopā ar citiem rumpja kauliem veido rumpja vidukļa kārbu, bet artrodirām veido plecu joslu. ADL mediāli robežojas antiarhiem ar priekšējo vidējo muguras kaulu (AMD), bet artrodirtām ar vidējo muguras kaulu (MD). Aizmugurē ADL robežojas ar pakaļējo sānu-muguras kaulu (PDL) vai atsevišķiem antiarhiem ar sānu jaukto kaulu (MxL). Aizmugurejā apakšējā stūrī tas var robežoties ar pakaļējo sānu kaulu (PL). Kaula apakšējā mala robežojas artrodirām ar priekšējo sānu kaulu (AL), bet antiarhiem ar priekšējo vēdera-sānu kaulu (AVL).

ADL izvietojums (iekrāsots ar sarkanu).

Priekšējā sānu-muguras kaula priekšpusē atrodas šarnīrveida savienojums ar galvas vairogu, caur ko galvas vairogs ir kustīgi savienots ar zivs ķermeni. Artrodirām šo savienojumu uz ADL nodrošina locītavas izaugums (pr.gl.), bet antiarhiem locītavas bedrīte (f.art.). Attiecīgi galvas vairoga sānu pakauša kauli (Pn) aprīkoti artrodirām ar locītavas bedrīti, bet antiarhiem ar locītavas izaugumu, kuri iekļaujas ADL šarnīrsavienojumu vietās, tādējādi nodrošinot galvas vairoga vertikālas kustības attiecībā pret pārējo ķermeni. Šarnīra savienojumu vietā notiek jūtīgo līniju pāreja no galvas vairoga uz ķermeni, un tādējādi pa ADL plātni uz ķemeņa aizmuguri iet zivs sānu līnija (lcg). Bez to artrodirām no šī paša šarnīrsavienojuma vietas slīpi uz augšu var iet arī muguras līnija (dc), kas caur PDL aiziet līdz vidējam muguras kaulam un turpinās uz tā.

Antiarhiem ADL augšējā daļa veido vidukļa kārbas muguras sienu, bet apakšējā daļa sānu sienu. Abas šīs daļas uz ADL var būt nodalītas ar muguras-sānu ribu (dlr), kas var izcelties lielākā vai mazākā mērā, vai arī neizcelties vispār. Leņķis starp šīm abām daļām var raksturot zivs ķermeņa saplacinātības pakāpi. Jo mazāks leņķis starp šīm daļām, jo plakanāks ir zivs ķermenis.

Plātnes saaugšanas šuve ar citiem rumpja kauliem ir samērā plata un gluda. Augšējā un apakšejā sānu malas šuves atrodas uz kaula ārējās virsmas un tajās ADL plātnei no augšas uzguļ AMD (artrodirām MD), bet no apakšas AVL (artrodirām AL). Aizmugurējās sānu malas šuves atrodas uz kaula iekšējās malas, un tur ADL plātne uzguļ uz MxL vai PDL plātnes, bet aizmugurējais apakšējais stūris var uzgult PL plātnei.

Atsauces labot šo sadaļu

  1. E.Lukševičs, Mugurkaulnieku paleontoloģija, LU, Rīga, 1999.g., 24. lpp. ISBN 9984-516-54-7