Priekšējais vidējais muguras kauls

Priekšējais vidējais muguras kauls (Anterior medio-dorsale) saīsinājumā (AMD)[1] ir bruņu plātne, kas klāj antiarhu rumpja muguras puses priekšējo vidus daļu, un kopā ar citiem rumpja kauliem veido rumpja bruņu kārbu. AMD priekšējā daļa sānos robežojas ar ADL, bet aizmugurējā daļa sānos robežojas ar MxL vai PDL un galā ar PMD plātnēm. Plātne parasti ir izstiepta zivs garenass virzienā un garums pārsniedz platumu. Augstums dažādām antiarhu grupām ir atšķirīgs, atkarībā no zivs ķermeņa formas. Uz AMD centrālas ass var būt dzelkšņveida vai ķīļveida izaugumi.

AMD izvietojums (iekrāsots ar sarkanu).

Ārējās virsmas ornamentējums var būt tuberkulārs vai šūnveidīgs, pie tam tuberkulas reizēm var veidot radiālas rindas un pat saplūst radiālos valnīšos. No AMD centra var atiet priekšējās (dlg1) vai aizmugurējās (dlg2) slīpās bedrīšu vagas, kas tālāk var turpināties uz MxL plātnēm. Kaula iekšējā virsma ir gluda. Priekšējā daļā atrodas pacēlājmuskuļa trīsstūrveida iedobe (f.lev.), kuru no divām pusēm norobežo postlevatora valnīši (cr.pl.), kuri savienojuma vietā atduras pret priekšējo ventrālo piltuvi (pt1). No piltuves tālāk pa AMD garenasi uz aizmuguri iet ventrālā mediālā riba (mvr), kas savukārt atduras pret ventrālo mediālo vagu (grm), kura tālāk turpinās līdz AMD aizmugurējai malai. Atsevišķām antiarhu grupām šie AMD iekšējās virsmas elementi var neizpausties.

Plātnes saaugšanas šuve ar citiem rumpja kauliem ir samērā plata un gluda. Priekšējās daļas sānu malas šuves vietā parasti uzguļ ADL plātnei. Aizmugurējā galā PMD plātnes šuve uzguļ AMD plātnei. AMD aizmugurējās sānu malas šuve var būt gan virs, gan zem MxL plātnes šuves. Atsevišķām grupām AMD plātnes šuve tikai daļēji var uzgult MxL plātnes šuvei. Ja AMD priekšējā daļā lielākoties uzguļ citiem sānu kauliem, tad ķermeņa sadalīšanās rezultātā pēc antiarha nāves šis kauls pats pirmais atdalās no pūstošā ķermeņa.

  1. E.Lukševičs, Mugurkaulnieku paleontoloģija, LU, Rīga, 1999.g., 24. lpp. ISBN 9984-516-54-7