Neelektrolīti

Par neelektrolītiem sauc vielas, kuru ūdens šķīdumi elektrisko strāvu nevada, jo tās šķīdumā nedisociē jonos. Pie neelektrolītiem pieder skābeklis, slāpeklis, ūdeņradis, kā arī organiskās vielas (piemēram, metāns, cukurs, spirts, glicerīns). Šajās vielās ir tikai nepolāras vai vāji polāras kovalentās saites.

Skatīt arīLabot