Minoritāte (no latīņu: minōritās — 'mazākums, nepilngadība') jeb mazākumgrupa ir cilvēku grupa, kas atšķiras no sociālās grupas, kam pieder valdošās sociālās varas pozīcijas sabiedrībā. Terminu lieto gan sociālajās zinātnēs, gan tiesību zinātnē. Tas var būt definēts dažādu valstu normatīvajos aktos.

Minoritātes veidojas pēc tautības, rases, reliģijas, kastas, vecuma, bagātības, veselības, seksuālās orientācijas un citām atšķirību veidojošām īpašībām.

Kopš 20. gadsimta, kad arvien lielāku nozīmi gūst sociālā vienlīdzība, to bieži lieto kontekstā ar cilvēktiesībām un civiltiesībām. Tā kā minoritātes bieži vien neveido sabiedrības vairākuma uzskatus, tās ir mazāk aizsargātas pret diskrimināciju.