Maskava — trešā Roma

teoloģiska un politiska ideoloģija par Maskavu kā Romas impērijas kristīgo mantinieci

Maskava — trešā Roma (krievu: Москва — третий Рим) ir 16. gadsimtā Maskavas kņazistē radusies teoloģiska un politiska ideoloģija par MaskavijuRomas impērijas kristīgo mantinieci. Saskaņā ar to, Romas impērijas galvaspilsēta Roma bija pirmā „Roma”, Austrumromas impērijas galvaspilsēta Konstantinopole — otrā „Roma”, bet Maskavai esot lemts kļūt par trešo un pēdējo „Romu”.[1]

Austrumromas impērijas (pa kreisi) un Krievijas Impērijas (pa labi) ģerboņu līdzība
Bizantijas Paleologu dinastijas princeses Sofijas sagaidīšana pie Livonijas-Maskavijas robežas Peipusa ezerā (1472).

Mūka Filofeja vēstule lielkņazam Vasilijam III labot šo sadaļu

Drīz pēc Pleskavas valsts aneksijas 1524. gada sākumā Jeļizarovas klostera mūks Filofejs (Филофей Псковский) uzrakstīja vēstuli Maskavas lielkņazam Vasilijam III, kurā viņš lielkņazu dēvēja par caru, pielīdzinot Romas imperatoram Konstantīnam Lielajam un Kijivas lielkņaziem Vladimiram un Jaroslavam: “Nepārkāp, cara kungs, baušļus, pat ja tu noliec savus lielos senčus — dižo Konstantīnu un svēto Vladimiru, un Dieva izredzēto Jaroslavu un citus svētītos, no viņu saknes līdz tevim”.[2]

Kristietības atnākšanu uz Lielkrieviju viņš attēloja Bībeles leģendas līdzībās:

Un atkal viņa aizbēga uz trešo Romu — uz jauno Lielo Krieviju, kas ir tuksnesis, jo viņai nebija svētas ticības un dievišķie apustuļi viņā nesludināja, bet galu galā Dieva pestīšanas žēlastība bija viņu apgaismoja un viņa iepazina patieso Dievu. Un tagad viena katoļu apustuliskā baznīca, austrumu, spīd spožāk par sauli visās debesīs, un viens pareizticīgo lielais krievu cars visās debesīs, tāpat kā Noass šķirstā, izglābts no plūdiem, valda un baro Kristus Baznīcu un apliecina pareizticību.[3]

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Vilnis Purēns. «Vai var saprast Krieviju?». Apollo, 2015. gada 12. janvāris. Skatīts: 2022. gada 5. maijā.
  2. Не преступай, царю, заповѣди, еже положиша твои прадѣды — великий Константинъ, и блаженный святый Владимиръ, и великий богоизбранный Ярославъ и прочии блаженнии святии, ихьж корень и до тебе
  3. И паки въ третий Римъ бѣжа, иже есть в новую Великую Русию, се есть пустыня, понеже святыа вѣры пусти бѣша и иже божествении апостоли в них [не] проповѣдаша, но послѣди всѣх просвѣтися на них благодать Божиа спасителнаа его же познати истиннаго Бога. И едина нынѣ святаа съборнаа апостольскаа Церковь въсточная паче солнца въ всей поднебеснѣи свѣтится, и единъ православный великий рускии царь въ всей поднебесной, яко же Нои в ковчезѣ спсеныи от потопа, правя и окормляа Христову Церковь и утвержаа православную вѣру