Kvartārs

kainozoja ēras trešais periods ģeoloģiskā laika skalā
Kvartārs
2.588 – 0 miljoni gadu
Vidējais O2 saturs atmosfērā perioda laikā ap 20.8 % apjoma
(104% mūsdienu)
Vidējais CO2 saturs atmosfērā perioda laikā ap 250 ppm
(1 × no pirmsindustriālā laikmeta)
Vidējā virsmas temperatūra perioda laikā ap 14 °C
(0 °C virs mūsdienu līmeņa)

Kvartārs jeb antropogēns ir kainozoja ēras jaunākais periods ģeoloģiskajā laika skalā. Tas sākās, neogēna periodam beidzoties, pirms 2,588 ± 0,005 miljoniem gadu, un turpinās līdz pat mūsdienām. Kvartāra periodu sīkāk iedala pleistocēna un holocēna epohās. Atsevišķi zinātnieki ierosina izdalīt vēl trešo epohu - antropocēnu, kam raksturīga pastiprināta cilvēka darbības ietekme uz ekosistēmu, kā rezultātā izmirušas vairākas augu un dzīvnieku sugas, mainīts reljefs utt.

Relatīvi īsais kvartāra periods sakrīt ar jaunākā ledus laikmeta sākumu. Tā laikā notika strauja cilvēku evolūcija un migrācija uz visiem Zemes kontinentiem.

Ārējās saites

labot šo sadaļu