Kondensēšanās (latīņu: condensatio — 'sabiezinājums') ir vielas pāreja no gāzveida fāzes šķidrajā vai cietajā fāzē. Kondensēšanās notiek, gāzi izotermiski saspiežot vai atdzesējot zem kritiskās temperatūras. Kondensācijai pretēja norise ir iztvaikošana un viršana (ja gāzes temperatūra ir intervālā starp kritisko temperatūru un trīskāršo punktu) vai sublimēšanās (ja temperatūra ir zemāka par trīskāršā punkta temperatūru).

Ūdens tvaika kondensēšanās uz aukstas ūdens pudeles

Kondensācijas procesā izdalās fāžu pārejas siltums, kas ir vienāds ar iztvaikošanas vai sublimēšanās siltumu.

Ūdens tvaika kondensācija atmosfērā ir sniega, lietus un rasas cēlonis.

Skatīt arī labot šo sadaļu