Trīskāršais punkts termodinamikā ir vielas temperatūras un spiediena vērtības, pie kurām vienlaicīgi pastāv trīs agregātstāvokļa fāzes (šķidrā fāze, gāzveida fāze un cietā fāze), tādējādi starp tām pastāv termodinamiskais līdzsvars. Par trīskāršo punktu sauc arī līdzsvaru starp trim fāzēm, kas var visas nebūt atsevišķi agregātstāvokļi, piemēram, divas vai visas trīs no tām var būt vielas cietās polimorfās vai alotropās fāzes. Vispārīgi sistēmai ar p iespējamām fāzēm ir trīskāršie punkti.[1]

Tipiska vielas stāvokļa diagramma, kurā zaļā līnija attiecas uz lielāko daļu vielu, savukārt raustītā zaļā līnija parāda ūdens anomālo uzvedību

Ūdens trīskāršais punkts ticis izmantots kelvina, termodinamiskās temperatūras SI pamatvienības, definēšanai. Ūdenim šis punkts atrodas 273,16 K (0,01 °C) lielā temperatūrā un 611,73 paskālus lielā spiedienā.

  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (1994) "Triple point Arhivēts 2013. gada 1. jūnijā, Wayback Machine vietnē.".