Katoļticība

(Pāradresēts no Katoļi)

Katoļticība jeb katolicisms (grieķu: καθολικός (katholikos) — 'visaptverošs', 'vispasaules') ir vispārīgs termins, ar kuru apzīmē vienu no kristietības virzieniem, kas izveidojās, kad Kristīgā baznīca sašķēlās katoļticīgajos un pareizticīgajos.

Svētā Pētera bazilika jeb Vatikāna bazilika

Pirmo reizi apzīmējums ἡ καθολικὴ ἐκκλησία lietots ap 110. gadu sv. Antiohijas Ignācija vēstulē Smirnas iedzīvotājiem. Pirmajā Konstantinopoles koncilā tas tika pievienots Nīkajas ticības apliecībai.

Visaptverošā baznīca, t. i., Katoliskā baznīca, par savu vadītāju atzīst Romas pāvestu, un to veido divas galvenās daļas: latīņu rits un austrumu riti, kuri atšķiras ar liturģiskām kartībām, taču ir kopīgā sadraudzībā ar viens otru. Bez tam ir vēl virkne nelielu atsevišķu konfesiju un sektu, kas sevi dēvē par katoliskām baznīcām, taču citi tās par tādām neatzīst.

Katoļticība ir lielākā (pēc ticīgo skaita) kristietības konfesija. 2017. gadā pasaulē bija 1,313 miljardi katoļu. Piecas lielākās valstis pasaulē pēc kopējā katoļu iedzīvotāju skaita ir Brazīlija, Meksika, Filipīnas, Amerikas Savienotās Valstis un Itālija.

Pamatraksts: Katolicisms Latvijā

Katolicisms Latvijā ir otrā lielākā kristīgā konfesija. Tā ir daļa no pasaules Katoļu baznīcas, kuru vada pāvests.

Katolicisma veidi

labot šo sadaļu
Romas katolicisms Neromas katolicisms Marginālais katolicisms
Latīņu rita katolicisms:
Romas Katoļu baznīca
Veckatolicisms:
Vācijas Veckatoliciskā baznīca, Austrijas Veckatoliciskā baznīca, Nīderlandes Veckatoliciskā baznīca, Šveices Kristīgā katoļu baznīca, Polijas Nacionālā katoļu baznīca, Polijas Nacionālā katoļu baznīca Amerikā.
Apustuliskais katolicisms:
Apustuliskā katoļu baznīca (Vācija, Lielbritānija), Jaunapustuliskā baznīca (Vācija, Dienvidāfrika u. c.)
Austrumu rita katolicisms:
Grieķu katoļu baznīca (t.sk. Ukrainas Grieķu katoļu baznīca), Maronītu katoļu baznīca, Sīriešu katoļu baznīca, Koptu katoļu baznīca, Etiopiešu katoļu baznīca, Armēņu katoļu baznīca, Haldiešu katoļu baznīca u. c.
Konservatīvais katolicisms:
Brazīlijas Katoliciskā apustuliskā baznīca, Katoliciskā pareizticīgā Amerikas baznīca, Apustuliskā katoliciskā pareizticīgā Meksikas baznīca, Apustuliskā katoliciskā gallikāņu baznīca, Francijas Vecromas katoļu baznīca u. c.
Liberālais katolicisms:
Pareizticīgā katoļu baznīca, Autokefālā gallikāņu katoļu baznīca, Apustuliskā gnostiķu baznīca, ASV Liberālā katoļu baznīca.
Reformētais katolicisms:
Filipīnu Neatkarīgā baznīca, Husītu baznīca Čehijā.
Angloromāņu katolicisms:
Lielbritānijas Brīvā protestantiskā episkopālā baznīca, Nigērijas Brīvā protestantiskā episkopālā baznīca, Zimbabves Afrikāņu pareizticīgā baznīca, Dienvidāfrikas Afrikāņu pareizticīgā baznīca.

Ārējās saites

labot šo sadaļu