Karbonilgrupa

funkcionālā grupa

Karbonilgrupa (>C=O) ir divvērtīga organisko savienojumu funkcionālā grupa, kas sastāv no viena oglekļa un viena skābekļa atoma. Karbonilgrupu saturošas vielas organiskajā ķīmijā sauc par karbonilsavienojumiem (neorganiskie metālu karbonili ir pavisam cita rakstura vielas, kas pieder pie kompleksajiem savienojumiem). Karbonilgrupu, kas saistīta ar diviem oglekļa atomiem, sauc arī par ketogrupu, jo tā ir ketonu pamatā.[1] Ja karbonilgrupai pievienots viens ūdeņraža atoms, veidojas aldehīdgrupa −CHO. To saturošos karbonilsavienojumus sauc par aldehīdiem. Savukārt karbonilgrupu ar pievienotu hidroksilgrupu sauc par karboksilgrupu −COOH. Karboksilgrupa ir karbonskābju funkcionālā grupa. Atsevišķi tiek izdalīti hinoni — vielas, kuru molekulās ir sešlocekļu cikls ar divām dubultsaitēm un divām karbonilgrupām, kā arī ketēni — vielas, kuru molekulās karbonilgrupa ar dubultsaites palīdzību saistīta ar vienu oglekļa atomu.

Karbonilgrupa (iekrāsota zilā krāsā)

Pats vienkāršākais karbonilsavienojums ir formaldehīds, kura molekula sastāv no karbonilgrupas, kam pievienoti divi ūdeņraža atomi. Pie karbonilsavienojumiem nosacīti var pieskaitīt arī tādas neorganiskas vielas kā fosgēns.

Pazīstamākie karbonilsavienojumi
Vielu klase Struktūra Vispārīgā formula
Aldehīdi Aldehyde2.png RCHO
Ketoni Ketone-general.svg RCOR'
Esteri Ester.svg RCOOR'
Karbonskābju amīdi Amide-general.png RCONR’R"
Acilhalogenīdi Acyl-chloride.svg RCOX, X=F,Cl,Br
Karbonskābes Carboxylic-acid.svg RCOOH
Karbonskābju anhidrīdi Carboxylic-acid-anhydride.png R(CO)O(OC)R'

AtsaucesLabot

  1. Ojārs Neilands. Organiskā ķīmija. Rīga : Zvaigzne, 1977, 422. lpp.