Amīdi ir karbonskābju funkcionālie atvasinājumi, kur skābes karboksilgrupā hidroksilgrupa ir aizvietota ar aminogrupu. Aminogrupa amīdos var būt aizvietota. Attēlā R` un R`` ir aminogrupas aizvietotāji.

Amīdus var iegūt, dehidratējot karbonskābju amīnija sāļus, kurus savukārt iegūst karbonskābju reakcijā ar amīniem. Amīdi, salīdzinot ar amīniem, ir ķīmiski inertas vielas.

Amīdu saites ir sastopamas daudzos polimēros (poliamīdi) un tās veido olbaltumvielu pirmējo struktūru.