Jaunpēternieki

ciems Ozolnieku novada Cenu pagastā, Latvijā