Ideālas gāzes likums ir hipotētiskās ideālās gāzes stāvokļa vienādojums. To var izmantot arī reālām gāzēm zemā spiedienā un augstā temperatūrā, lai noteiktu sakarību starp temperatūru, spiedienu un tilpumu. Tas ir Boila—Mariota, Šarla un Gē-Lisaka likumu apvienojums ar Avogadro likumu.

Ideālās gāzes izotermas

Pirmais to izteica francūzis Benuā Klapeirons (Benoît Émile Clapeyron) 1834. gadā.[1] 1874. gadā krievs Dmitrijs Mendeļejevs likumā ieviesa universālo gāzu konstanti R, tā aizvietojot lielo daudzumu specifisko gāzu konstanšu.[2][3][4]

Ierastais matemātiskais ideālās gāzes likuma pieraksts ir šāds:

 

kur:

Molārā forma

labot šo sadaļu

Aizvietojot n ar m / M, iegūst šādu vienādojumu, kā arī ieviešot blīvumu ρ = m/V:

 
 

kur:

Statistiskā mehānika

labot šo sadaļu

Statistiskajā mehānikā ideālās gāzes likumu pieraksta šādi:

 

Termodinamiskie procesi

labot šo sadaļu
Process Konstantais
lielums
Zināmā
attiecība
P2 V2 T2
Izobārisks process
Spiediens
V2/V1
P2 = P1 V2 = V1(T2/T1) T2 = T1(V2/V1)
T2/T1
P2 = P1 V2 = V1(T2/T1) T2 = T1(T2/T1)
Izohorisks process
Tilpums
P2/P1
P2 = P1(P2/P1) V2 = V1 T2 = T1(P2/P1)
T2/T1
P2 = P1(T2/T1) V2 = V1 T2 = T1(T2/T1)
Izotermisks process
 Temperatūra 
P2/P1
P2 = P1(P2/P1) V2 = V1/(P2/P1) T2 = T1
V2/V1
P2 = P1/(V2/V1) V2 = V1(V2/V1) T2 = T1
Izentropisks process
(atgriezenisks adiabātisks process)
Entropija
P2/P1
P2 = P1(P2/P1) V2 = V1(P2/P1)(−1/γ) T2 = T1(P2/P1)(1 − 1/γ)
V2/V1
P2 = P1(V2/V1)−γ V2 = V1(V2/V1) T2 = T1(V2/V1)(1 − γ)
T2/T1
P2 = P1(T2/T1)γ/(γ − 1) V2 = V1(T2/T1)1/(1 − γ) T2 = T1(T2/T1)
Politropisks process
P Vn
P2/P1
P2 = P1(P2/P1) V2 = V1(P2/P1)(-1/n) T2 = T1(P2/P1)(1 - 1/n)
V2/V1
P2 = P1(V2/V1)−n V2 = V1(V2/V1) T2 = T1(V2/V1)(1−n)
T2/T1
P2 = P1(T2/T1)n/(n − 1) V2 = V1(T2/T1)1/(1 − n) T2 = T1(T2/T1)
  1. Clapeyron, E. (1834). "Mémoire sur la puissance motrice de la chaleur". Journal de l'École Polytechnique XIV: 153–90. (franciski) Facsimile at the Bibliothèque nationale de France (pp. 153–90).
  2. Mendeleev, D. I. (1874). "О сжимаемости газов (On the compressibility of gases)". Russian Journal of Chemical Society and the Physical Society 6: 309–352. (krieviski) (From the Laboratory of the University of St. Petersburg).
  3. Mendeleev, D. I. (1875). Об упругости газов (On the elasticity of gases). (krieviski) Facsimile at the Bibliothèque nationale de France
  4. Mendeleef D. (1877). "Researches on Mariotte's Law". Nature 15 (388): 498–500. doi: 10.1038/015498a0.

Ārējās saites

labot šo sadaļu