Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (KF) ir viens no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kas izveidots vides un transporta attīstības projektu atbalstam tajās Eiropas Savienības (ES) valstīs, kuru IKP ir zemāks par 90% no ES vidējā. 2007.–2013. gada periodā KF budžets bija 70 miljardi eiro, bet 2014.–2020. gada periodā 63,4 miljardi eiro.

ES Kohēzijas fonda zīmols.

KF piešķīrums Latvijai

labot šo sadaļu

KF piešķīrums Latvijai 2007.–2013. gada plānošanas periodā bija 1,5 miljardi eiro jeb 33,99% no kopējā ES fondu finansējuma, kas tika vadīts ar darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" Arhivēts 2015. gada 20. maijā, Wayback Machine vietnē. palīdzību.[1].

Saskaņā ar ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2014.–2020. gadam, Latvija saņēma 4,4 miljardus eiro kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF, ESF un KF) starpniecību. Šajā periodā Latvija ir ceturtā lielākā neto saņēmēja starp visām ES dalībvalstīm, un uz katru iedzīvotāju Latvija 2014.–2020. gadā no ES budžeta saņem aptuveni 3000 eiro.

KF prioritātes vides sektorā Latvijā ir ūdenssaimniecības infrastruktūra un pakalpojumi, atkritumu apsaimniekošana, vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana. KF prioritātes transporta jomā Latvijā Eiropas nozīmes transporta tīkla attīstība, ilgtspējīga transporta attīstība, autoceļu, pilsētas transporta, dzelzceļa, ostu un lidostu infrastruktūras attīstība.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas publicēto priekšlikumu ES budžetam, pēc 2020. gada kohēzijas finansējums kopumā tiks samazināts par 10%, un tas paredz, ka Latvija turpinās saņemt ES Kohēzijas politikas finansējumu, bet ievērojami mazākā apjomā.[2]