Diktators

Amatpersona, kuras rokā ir visa vara valstī

Diktators (latīņu: dictāre - teikt, diktēt, dod priekšrakstus) ir cilvēks, kurš uzspiež savu gribu citiem un nodibina diktatūru. Amatpersona, kuras rokās ir visa vara valstī.

Augusto Pinočets, diktators uzvalkā