Vardarbība

Vardarbība ir personas aizskārums ar fizisku spēku (piemēram, nodarot miesas bojājumus, sitot, spīdzinot) vai draudiem, iebiedēšanu (piemēram, aplaupot)[1]. Pasaules Veselības organizācija definē vardarbību kā “tīšu iedomāta vai reāla fiziska spēka vai varas

psiholoģisku kaitējumu, attīstības traucējumus vai zaudējumus”[2] Tās rezultātā cilvēks var iegūt gan fiziskas, gan garīgas traumas. Vardarbība var izpausties dažādi – kā fiziska, seksuāla, psiholoģiska un emocionāla vardarbība. Vardarbība var tikt iedalīta arī pēc tās objekta un subjekta - vardarbība pret sevi, vardarbība ģimenē, vardarbība pret bērnu, vardarbība pret sievieti, kolektīvā vardarbība, vardarbība pret dzīvniekiem utt.

Skatīt arīLabot

AtsaucesLabot

  1. Vardarbība, Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
  2. World Report on Violence and Health, Krug et al., World Health Organisation, 2002.