Ciklopentāns

ķīmisks savienojums

Ciklopentāns (C5H10) ir bezkrāsains, ūdenī nešķīstošs šķidrums ar savdabīgu smaržu. Neierobežoti jaucas ar etanolu un ēteri.[1] Ciklobutāns pieder pie cikloalkāniem. Ciklopentāns ir viegli uzliesmojošs.

Ciklopentāns
Cyclopentane.svg     Cyclopentane 200.svg
Cyclopentane-3D-balls.pngCyclopentane-3D-spacefill.png
Ciklopentāna struktūrformulas un molekulas modeļi
Citi nosaukumi pentametilēns
CAS numurs 287-92-3
Ķīmiskā formula C5H10
Molmasa 70,1 g/mol
Blīvums 751 kg/m3
Kušanas temperatūra −93,9 °C
Viršanas temperatūra 49,2 °C
Šķīdība ūdenī nešķīst

Molekulas uzbūveLabot

 
Ciklopentāna halfchair komformācija

Ciklopentāna molekulai ir saliekta piecstūra forma (molekula nav planāra). Divi oglekļa atomi vienmēr ir izvirzīti no pārējo triju atomu plaknes. Var būt divas ciklopentāna konformācijas, kas viegli pāriet viena otrā. Divaizvietotiem ciklopentāniem iespējama telpiskā izomērija, jo aizvietotāji var novietoties vienā pusē vai abās pusēs ciklam.

 
Cis-trans izomērija divaizvietotiem ciklopentāniem

IegūšanaLabot

Alumīnija oksīda klātienē ciklopentāns var rasties no cikloheksāna augstas temperatūras un liela spiediena apstākļos. Rūpnieciski ciklopentānu iegūst, reducējot ciklopentanonu. Var iegūt arī no 2-metilbutāna (izopentāna) katalītiskā riforminga procesā vai arī, hidrogenējot ciklopentadiēnu. Tāpat ciklopentānu var iegūt ar tradicionālo metodi, 1,5-dibrompentānam reaģējot ar cinku.

Atrašanās dabāLabot

Ciklopentāns atrodams dažu veidu naftā un to var iegūt no naftas pārstrādes produktiem.

Ķīmiskās īpašībasLabot

Ciklopentānam raksturīgas parastās alkānu reakcijas, piemēram, aizvietošanās reakcijas pēc brīvo radikāļu mehānisma.

IzmantošanaLabot

Ciklopentānu izmanto par aukstumaģentu saldēšanas iekārtās, lai aizstātu videi kaitīgos freonus. Lieto arī sintētisko sveķu un gumijas piedevu ražošanā. Izmanto arī organiskajā sintēzē.

LiteratūraLabot

  • O. Neilands. Organiskā ķīmija. R:, Zvaigzne, 1977, 139.—141. lpp.

AtsaucesLabot

  1. Справочник химика. Том II. Основные свойства неорганических и органических соединеный. Л.,"Химия", 1971, 1105. lpp. (krieviski)