Brīvdiena ir diena, kad strādājošajiem nav jāierodas darbā. Par brīvdienām bieži sauc sestdienu un svētdienu, lai gan daudzu profesiju pārstāvjiem arī šajās dienās ir jāstrādā, toties viņiem citās dienās ir brīvdienas. Bez sestdienām un svētdienām ir arī valsts noteiktās brīvdienas. Tās ir ikgadējas un vienā un tajā pašā datumā. Vienīgais izņēmums ir Lieldienas, kas katru gadu ir citā datumā.

Brīvdienas Latvijā labot šo sadaļu

Latvijā noteiktās valsts brīvdienas ir šādas:

Skolēniem papildus ir vēl četri brīvlaiki (pirmklasniekiem ir vēl viena papildu nedēļa brīvlaiks):