Šis raksts ir par nedēļas dienu. Par citām jēdziena sestdiena nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu.

Sestdiena ir nedēļas sestā diena. Dažās valstīs tā ir nedēļas septītā, pēdējā diena. Sestdiena ir diena starp piektdienu un svētdienu. Tā ir viena no nedēļas nogales dienām.

Seno romiešu dievs Saturns, kam par godu daudzas tautas šo dienu nosaukušas par "Saturna dienu".

Babilonijā iedzīvotāji šo dienu veltīja planētai Saturnam, savukārt Senajā Romā sestdiena bija veltīta jau dievam Saturnam. Jūdaismā sestdienu uzskatīja par svētu dienu, nedēļas pēdējo dienu — sabatu. No vārda sabats cēlies sestdienas nosaukums daudzās valodās.