Baltijas Tehniskā augstskola

Baltijas Tehniskā augstskola (vācu: Baltische Technische Hochschule) bija tehniskā augstskola Rīgā, kas darbojās 1918. un 1919. gadā. Augstskolu uz pirmskara Rīgas Politehniskā institūta bāzes nodibināja pēc Brestļitovskas miera līguma noslēgšanas un Baltijas hercogistes suverenitātes atzīšanas 1918. gada 22. septembrī. Augstskolas rektors bija Voldemārs fon Knīrīms, kas Latvijas brīvības cīņu laikā devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas pastāvēšanas laikā ar Pētera Stučkas parakstītu dekrētu 1919. gada 8. februārī Baltijas Tehnisko augstskolu likvidēja un izveidoja Latvijas Augstskolu profesora Paula Valdena vadībā.

Baltijas Tehniskās augstskolas avīzes Rigaer Akademische Blätter 2. burtnīca 1918. gada 2. oktobrī

Pēc Rīgas ieņemšanas 1919. gada maijā atkal uz īsu laiku atjaunoja Baltijas Tehnisko augstskolu. Pēc Strazdumuižas pamiera 1919. gada jūlijā Latvijas Pagaidu valdība Baltijas Tehnisko augstskolu slēdza un 28. septembrī atklāja kā Latvijas Augstskolu, ko 1923. gada 28. martā pārdēvēja par Latvijas Universitāti.

Ārējās saites labot šo sadaļu