Balāde ir liroepikas žanrs, sižetisks dzejas darbs, kam raksturīgs kāda varoņdarba, traģiska vai fantastiska notikuma attēlojums, spraiga darbība, dramatisks vēstījums.[1] Dzejisks vēstījums par kādu neparastu, ārkārtēju notikumu ar traģisku izskaņu. Saistītā valodā pausti autora emocionālie pārdzīvojumi. Balādei ir lirikas jeb dzejas (noskaņa), epikas jeb prozas (vēstījums) un drāmas (dialogs, kulminācija) elementi. Viens no ievērojamākiem balāžu un poēmu autoriem latviešu literatūrā ir dzejnieks Vilis Plūdonis.

Marija Vīka, "Balāde" (1898)

Latviešu balādes labot šo sadaļu

Pazīstamākās latviešu literāro autoru balādes:

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Lita Silova, Anita Vanaga. Literatūra 9. klasei. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. 95. lpp. ISBN 9789934035081.