Dialogs

saruna starp divām vai vairākām personām

Dialogs (sengrieķu: διάλογος, diálogos — ‘saruna’) ir saziņa starp divām vai vairākām personām. Dialogs var izpausties gan kā saruna, gan rakstiskā veidā. Dialogā pamīšus runā vai raksta katrs no tā dalībniekiem, katrs dialogā ir gan runātājs, gan klausītājs. Tā ir galvenā dialoga atšķirība no diskusijas vai debatēm, kur klausītājs var būt arī pasīvs.

Dialogs starp diviem cilvēkiem

Šādas saziņas attēlojumu daiļliteratūrā arī sauc par dialogu. Dialogi izplatīti ir arī kinoscenārijos un citos mākslas žanros.