P12 autoceļš Limbaži—Salacgrīva ir reģionālais Latvijas autoceļš, kas savieno Limbažus ar autoceļu A1 Salacgrīvā.[1] Autoceļa kopgarums ir 47 km un tas lielākajā daļā maršruta, izņemot grants posmu no Korģenes līdz Jaunupei (10,6 km), klāts ar asfaltbetona segumu. Autoceļš šķērso Limbažu novadu.

Limbaži—Salacgrīva
Limbaži—Salacgrīva
Limbaži—Salacgrīva
Limbaži—Salacgrīva
Garums 47,0 km
    ārpus pilsētas 44,1 km
    pilsētā 2,1 km
    sakrītošie posmi 0,8 km
Segums asfalts, grants
Reģions Vidzeme
Maršruts
Krustojums Apdzīvota vieta Limbaži P9 (Rīgas iela)
Ielas apdzīvotā vietā ceļa maršrutā Sporta iela, Jūras iela
Krustojums P11
Ar citu P ceļu sakrītošs posms P11 Jūras iela, Ozolaines iela
Krustojums P11
Apdzīvotas vietas beigas Limbaži (Viļķenes iela)
Apdzīvota vieta Ozolaine
Ceļa atzarojums Viļķene
Upe, kanāls Svētupe
Ceļa atzarojums Pāle
Ceļa atzarojums Korģene
Ceļa atzarojums Vecsalaca
Upe, kanāls Jaunupe
Krustojums Apdzīvota vieta Salacgrīva A1 (Valmieras iela)