Atvērto sistēmu sadarbības bāzes etalonmodelis

Atvērto sistēmu sadarbības bāzes etalonmodelis, OSI modelis (Open Systems Interconnection Basic Reference Model, OSI model) ir abstrakts tīkla un komunikāciju protokolu dizaina modelis, ko izstrādājusi Starptautiskā standartu organizācija (ISO). OSI modelis apraksta šādus septiņus slāņus: lietojumslāni (Application), pasniegšanas (Presentation), sesijas (Session), transporta (Transport), tīkla (Network), datu posma (Data link) un fizikālo (Physical) slāni.

Slānis ir funkciju kopums, kas apkalpo nākamo augstāko slāni un izmanto funkcijas, kuras sniedz nākamais zemākais slānis.

OSI modelis nenosaka stingrus noteikumus dizainam. Tāpēc praksē izmantojamie modeļi un protokolu kopumi ne vienmēr precīzi atbilst OSI modelī aprakstītajiem slāņiem. Šāda modeļa tipisks piemērs ir piecu slāņu TCP/IP modelis.

OSI modeļa slāņi

labot šo sadaļu
OSI modelis
Slānis Datu bloks Funkcija
Iekārtas
slāņi
7. Lietojuma Dati Mijiedarbība ar lietojumprocesiem
6. Pasniegšanas Datu attēlošana un šifrēšana
5. Sesijas Dialogu/savienojumu kontrole
4. Transporta Segments Datu pārraide starp tīkla mezgliem,
drošums (TCP)
Vides
slāņi
3. Tīkla Pakete,
datagramma
Loģiskā adresācija,
maršruta noteikšana (IP)
2. Datu posma Kadrs Fiziskā adresācija (MAC un LLC)
1. Fiziskais Bits Vide, signāli un binārā pārraide

7. slānis: Lietojumslānis

labot šo sadaļu
Pamatraksts: Lietojumslānis

Lietojumslānī notiek komunikācija ar lietojumiem, kas izmanto tīkla funkcijas. OSI modelis neiekļauj komunikāciju ar lietotāju, bet tikai ar lietojumiem. Lietojumslānī darbojas, piemēram, FTP un SMTP.

6. slānis: Pasniegšanas slānis

labot šo sadaļu
Pamatraksts: Pasniegšanas slānis

Pasniegšanas slānis atšķirībā no zemākajiem slāņiem, kas veic datu pārraidi, veic datu attēlošanas funkcijas. Šajā slānī tiek veiktas dažādas datu izmaiņas — pārkodēšana, šifrēšana, saspiešana u. c.

5. slānis: Sesijas slānis

labot šo sadaļu
Pamatraksts: Sesijas slānis

Sesijas slānis kontrolē sesijas starp lokālo un attālināto lietojumiem. OSI modelī šis slānis atbild par korektu sesiju izveidošanu un pārtraukšanu, ko TCP/IP modelī veic TCP.

4. slānis: Transporta slānis

labot šo sadaļu
Pamatraksts: Transporta slānis

Transporta slānis veic sesijas slāņa datu sadalīšanu segmentos un segmentu drošu nosūtīšanu adresātam bez kļūdām un pareizā secībā. Transporta slānis veic arī plūsmas vadību (flow control). Daži transporta līmeņa protokoli, piemēram, TCP veic arī savienojuma kontroli. Tos sauc par connection-oriented protokoliem.

3. slānis: Tīkla slānis

labot šo sadaļu
Pamatraksts: Tīkla slānis

Tīkla slānis nodrošina datu pārraidi starp tīkla mezgliem un definē tīkla loģisko adresāciju. Tas nodrošina arī maršrutēšanas un fragmentēšanas/defragmentēšanas funkcijas.

2. slānis: Datu posma slānis

labot šo sadaļu
Pamatraksts: Datu posma slānis

Datu posma slānis nodrošina kadru pārraidi starp tīkla elementiem un dažos gadījumos arī kļūdu labošanu. Šajā līmenis tiek izmantotas fizikālās adreses (sauktas arī par MAC adresēm). IEEE iedala šo slāni divos apakšslāņos: LLC apakšslānī un MAC apakšslānī.

1. slānis: Fizikālais slānis

labot šo sadaļu
Pamatraksts: Fizikālais slānis

Fizikālais slānis definē iekārtu un vides fizikālos un elektriskos parametrus. Tas ietver kontaktu, spriegumu, kabeļu, koncentratoru, tīkla adapteru u. c. specifikācijas.

Ārējās saites

labot šo sadaļu